Κριτήρια αναζήτησης: Αρχείακό υλικό
Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 3.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Αρχείακό υλικό Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Αναγνωριστικό: Α1.Υ1.Σ2.Υ1.Φ1 Αρχείο: Αρχείο Χρίστου Πέτρου Μεσογείτη Μέρος του: Λαογραφία
Αναγνωριστικό: Α1.Υ2.Σ2.Φ1 Αρχείο: Αρχείο Χρίστου Πέτρου Μεσογείτη Μέρος του: Βιβλιογραφία
Αναγνωριστικό: Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ1 Ημερομηνίες: 1944-1944 Αρχείο: Αρχείο Χρίστου Πέτρου Μεσογείτη Μέρος του: Ναύπλιο
Αναγνωριστικό: Α1.Υ1.Σ2.Υ6 Αρχείο: Αρχείο Χρίστου Πέτρου Μεσογείτη Μέρος του: Προσωπικά
Αναγνωριστικό: Α1.Υ2.Σ1.Υ3.Φ5 Αρχείο: Αρχείο Χρίστου Πέτρου Μεσογείτη Μέρος του: Λαογραφία
Αναγνωριστικό: Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ2 Αρχείο: Αρχείο Χρίστου Πέτρου Μεσογείτη Μέρος του: Κρήτη